กรอกข้อมูลการสมัคร

ประเภทการสมัคร

สถานที่ติวและฝึก

รายละเอียดของผู้สมัคร

รายละเอียดของผู้ปกครอง


เฉพาะประเภททั่วไป ชำระเงินค่าสมัคร 19,900 บาท


เลขที่บัญชี 301-2-49187-4 ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ร.ร.กวดวิชาดาวนายร้อย โดย นายพัฒน์พงศ์ สุขแก้ว

ส่งหลักฐานการสมัคร

ประเภททุน ใบแสดงผลการเรียน หรือ ใบแสดงผลการสอบ
ประเภททั่วไป หลักฐานการชำระเงิน

ระบบได้บันทึกข้อมูลการสมัครของท่าน

เรียบร้อยแล้ว